ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βουδαλικάκης Χρυσόστομος

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

14ης Μαΐου 1, Τ.Κ. 68132
Αλεξανδρούπολη (3ος όροφος)

Τηλ.: 25510 24914, 6973 379 045 
Fax: 25510 24912

e-mail: chrvoud@yahoo.com

Ωράριο Ιατρείου:
Καθημερινά: 09:00-14:00 & 18:00-21:00
Σάββατο: 09:00-14:00 (κατόπιν ραντεβού)